نوامبر 23, 2017

عکس ها

عکس های نمایشگاهی ، رقابت ها و جشنواره ها 1- دوسالانه فلورانس ، ایتالیا 1396 ( 2017)
می 31, 2015

نقد ها و نوشته های نشریات گوناگون درباره آثار مدیری

نقد کارهای محسن مدیری در نمایشگاه سدونا – آریزونا به وسیله آنی هندریکس
می 31, 2015

محسن مدیری – نمایشگاه ها و رقابت های گذشته

نمایشگاه ها و رقابت های گذشته از سال 1358 تا 1374
می 31, 2015

محسن مدیری – نمایشگاه ها و رقابت های جهانی – جدید

نمایشگاه ها و رقابت های جهانی – جدید ( ازسال 2014-1393 به بعد) :
می 31, 2015

لینک ها

لینک های صفحات