محسن مدیری
متولد ایران ، تهران
از سنین نوجوانی ، همواره با هنرهای تجسمی ، موسیقی و ادبیات سروکار داشته است .

لیسانس زیست شناسی ازدانشگاه تهران

بیش ازچهل و پنج سال از زندگی خود را در زمینه ی هنرهای تجسمی کار کرده است .
بین سال های 1350-1379 (1971-2000) در تعدادی نمایشگاه های گروهی داخل و خارج کشور شرکت جسته است .

اطلاعات بیشتر…

برگزارکننده نمایشگاه های نقاشی و عکس هنرمندان دردانشگاه 
طراحی گرافیک بعنوان حرفه به مدت حدود 10 سال
کاریکاتوریست برای مدت حدود 22 سال- 1357-1379
سایر تخصص ها و حرفه های گذشته :
مدیریت مراکزموسیقی و آشنائی با سازهای موسیقی
فعالیت درانجمن موسیقی درمانی
انتشارمقاله ها و داستان های کوتاه درنشریات
حرفه ی ویراستاری
انتشارمجموعه ی اشعاربا عنوان ” پیوند ها” پائیز1394

پس از 12 سال وقفه و دوری از هنرهای تجسمی ، از سال 1391 (2012) کار خود را در زمینه ی هنرهای تجسمی در سبک آبستره – پست مدرن از نو آغاز کرده است .

برای مشاهده پیشینه ی نمایشگاهی به بخش اخبار هنری رجوع شود .

IMG_1728