اکتبر 2, 2015

کتاب ها و انتشارات

مجموعه اشعار محسن مدیری با عنوان ” پیوندها ” انتشاریافت .   به دو زبان فارسی و انگلیسی ، برگردان انگلیسی از دکتر مهدی افشار- انتشارات […]
می 30, 2015

بیانیه و سبک آثار من

بیانیه و سبک کارهای من : در بیشتر کارهایم از سبک آبستره اکسپرسیونیسم استفاده میکنم که سبک مورد علاقه من است  رنگ وسیله اصلی بیانی من است  . […]
می 30, 2015

یادداشت های شخصی

زندگی بسیار بسیار مهم تر از آن است که درباره ی آن جدی صحبت کنیم .