عکس های نمایشگاهی ، رقابت ها یا جشنواره ها

1- دوسالانه فلورانس ، ایتالیا 1396 ( 2017)

_N9A5144-Modiri _N9A5145-Modiri _N9A5151-modiri _N9A5154-Modiri