گالری کارهای پیشین - نمونه هایی از طراحی ها - فیگوراتیو

نمونه هایی از طراحی ها- فیگوراتیو : بین سال های 1350 تا 1379 از سوژه های مختلف مثل : افراد خانواده ، پرتره افراد گوناگون، حیوانات ، آناتومی و غیره طراحی شده اند تکنیک های مداد ، قلم فلزی و مرکب ، قلم مو و آب مرکب ، یا آبرنگ ، اسکرچ برد ، ماژیک ، گواش یا تکنیک های مختلط و کولاژ ….