گالری کارهای پیشین-نمونه طنز،کاریکاتور و کارهای دیژیتال

نمونه های طنزها و کاریکاتورها و کارهای دیژیتال که بین سال های 1350 تا1379 طراحی شده اند. تکنیک های مداد ، قلم فلزی و مرکب ، قلم مو و آب مرکب یا آبرنگ ، اسکرچ برد  ، ماژیک یا تکنیک های مختلط و استفاده از کامپیوتر….