توفان – طراحی با گرافیت وماژیک روی کاغذ رنگی
می 28, 2015
خانه – گرافیت و ماژیک روی کاغذ ، اردیبهشت 93
می 28, 2015

بطری های دو قلو – طراحی با گرافیت ، ماژیک و مدادرنگی روی کاغذرنگی

50 در61.5 سانتی متر. اردیبهشت 93